Ondanks de aandacht die wij besteden aan de website, is het mogelijk dat informatie (tekst/afbeeldingen) soms onvolledig, onjuist of niet meer actueel is. Deze website wordt daarom regelmatig aangevuld en eventueel gewijzigd, zonder enige kennisgeving vooraf.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Op al onze transacties zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Sani-Assist (ook niet via een eigen netwerk).

Privacy

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Sani-Assist verwerkt van haar opdrachtnemers. Indien men klant wordt van Sani-Assist of om een andere reden persoonsgegevens aan Sani-Assist verstrekt, geeft men uitdrukkelijk toestemming om persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam op die computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden uitsluitend voor eigen gebruik verwerkt.


Links naar andere websites

Soms verwijst onze website naar websites van derden. Sani-Assist is niet verantwoordelijk voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites.

Stel hier uw vraag!
we zijn u graag van dienst!

Dankzij jarenlange ervaring is het vaak niet nodig dat wij vooraf op locatie moeten komen. Als u ons een foto van de situatie (badkamer) mailt, is dat vaak al voldoende voor een gespecificeerde offerte. Voor een bezoek aan onze showroom wordt geadviseerd vooraf een afspraak te maken. Niet alle producten staan op voorraad. Onze adviezen zijn gratis. Wel vragen we vooraf informatie (foto’s en tekeningen). We kunnen dan een goed beeld vormen van de situatie, zodat een locatiebezoek voor alle betrokkenen zinvol is!

Offerte aanvragen Afspraak in showroom Advies op locatie
img-thumb1 img-thumb2 sani-assist-contact

Met zorg voor gewerkt!
Enkele van onze klanten

Sani-Assist keurings sticker